Nowy system otwierania szlabanu na parkingach w Lublinie
Od dnia 01.01.2017r. Na parkingach strzeżonych w Lublinie przy ul. Romantycznej
i Sympatycznej zacznie funkcjonować nowy system otwierania szlabanów wjazdowych na parking.
Firma Sadida otrzymała koncesje na wykonywanie usług ochrony osób i mienia
Firma sadida w dniu 3 lutego 2017 r. otrzymała koncesje na wykonywanie działalności gospodarczej
w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezposredniej ochrony fizycznej
Parkuj i Jedź nowe prakingi pod administracją Sadida
Od dnia 01.08.2016r. firma Sadida po wygranym przetargu przejęła do prowadzenia parkingi
"Parkuj i jedź' należące do Koleji Mazowieckich w miejscowościach
Radom
Mińsk mazowiecki
Celestynów
Tersin
Ożarów
Brwinów
Żyrardów
Błonie
Działaja one w dni powszednie od godz. 04 go godz. 22.00 i korzystać z nich mogą posiadacze
ważnych biletów kolejowych. Szczegóły kożystania zawarte są w regulaminie na naszej stronie w
zakładce każdego z parkingów foleru.Firma nasza dołoży wszelkich starań aby klieci byli w pełni
zadowoleni z naszych usłuch.
O wszelkich problemach lub nieprawidłowościach prosimy zgłaszać pod nr telefonu firmowego
podanego na stronie a parkingów w miejscowościach Siedlce, Miński Mazowiecki,Celestynów
i Radom dodatkowo pod nr 531 059 799.
Reorganizacja miejsc parkingowych Parkingu strzeżonego przy ul. Romantycznej 14 w Lublinie
Reorganizacja miejsc parkingowych
W dniach 27-29.06.2016 r. zostanie przeprowadzona reaorganizacja miejsc parkingowych parkingu
strzeżonego przy ul.Romantycznej 14 w Lubline. Polegać one będzie na ujednoliceniu wielkości miejsc
do obowiązujących w przepisach budowlanych 2,30 m.
Biorąc pod uwagę powyższe może ulec zmianie numeracja stanowisk jak też ich ustytuowanie oraz
likwidacja niektórych stanowisk, która nie będzie dotyczyć abonamentów Parkingu.
W związku z prowadzonymi pracami celem ich niezakłóconego przebiegu prosimy o usunięcie pojazdów
w godzinach 10.00 - 16.00 według poniższego harmonogramu.

Harmonogram prac:

27.06.2016r. Stanowiska od nr 1 do nr 95
28.06.2016r. Stanowiska od nr 113 do nr193
29.06.2016r. Stanowiska od nr 196 do 225 w tym A, B, C, M1, M2 oraz od st. 97 do st. 111

Dziękujemy za wyrozumiałość i okazaną pomoc.

Zmiana cenników w LUBLINIE i GDAŃSKU
Zmiana cenników
Zmiana dotyczy parkingów w Lublinie na ulicach Sympatyczna 1a i Romantyczna 14 oraz w Gdańsku na ulicy Dragana 5
Ceny abonamentów miesięcznych zostały podniesione o 5 złotych

Sympatyczna 1a

Samochód osobowy- 105zł
BUS- 125zł
Motocykl- 65zł
Przyczepa- 105zł